Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 12. 9. 2017. u 16:18
Ana Kuharić

Studenti koji su položili zadnji ispit na preddiplomskom studiju politologije i novinarstva odnosno izvršili sve obveze po nastavnom planu i programu upisanog studija, trebaju donijeti indeks u studentsku referadu na obradu kako bi im bila izdana potvrda o stečenom akademskom nazivu.

Uz indeks potrebno je priložiti uplatnicu na 150,00 kn (Odluka o visini naknade za tiskanje diplome i dopunskih isprava ), X-icu, te evidentirano u indeksu da nemaju zaduženja u biblioteci.

Studenti koji namjeravaju nastaviti studij na diplomskom studiju moraju imati potvrdu o završenom preddiplomskom studija do roka za prijavu na diplomski studij.

Popis obavijesti