Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 31. 8. 2017. u 13:32
Uređeno: 1. 9. 2017. u 10:28
Ana Kuharić

Mole se studenti koji prijavljuju diplomske radove da obavezno pročitaju upute - postupak prijave diplomskog rada koji se nalazi u nastavku.

Studenti su dužni u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radovau studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente:

  1. diplomski rad s izjavom unutar rada
  2. dva CD-a u košuljici na kojima piše ime i prezime i naziv rada (može skraćeno),
  • oba CD-a moraju sadržavati 4 dokumenta: rad u word-u, rad u pdf-u, sažetak i ključne riječi na hrv. jeziku (dokument u word-u), sažetak i ključne riječi na engl. jeziku (dokument u word-u)
  1. X-ica
  2. Potvrda iz knjižnice o vraćenim knjigama (štambilj na zadnjoj strani indeksa, bez obzira na to jesu li ikad posuđivane knjige ili ne)
  3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
  4. Izjava o pohrani diplomskog rada (koji možete popuniti u referadi ili ga preuzeti na poveznici)
  5. D2 obrazac (može se predati u studentsku referadu najkasnije do datuma koji je naveden u Odlukama o obrani diplomskih radova)
Popis obavijesti