Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 31. 1. 2017. u 19:15
Uređeno: 1. 3. 2017. u 12:01
Ana Kuharić
Natječaj za upis na sveučilišne...

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti raspisuje natječaj za upis na Poslijediplomske specijalističke studije u ljetnom semestru ak. god. 2016./2017.:

  • Vanjska politika i diplomacija
  • Odnosi s javnošću

 

1. Vanjska politika i diplomacija

za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica za vanjsku politiku i diplomaciju

voditeljica: izv. prof. dr. sc. Lidija Čehulić Vukadinović

Online obrazac prijave dostupan je ovdje

 

2. Odnosi s javnošću

za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica iz odnosa s javnošću

voditelj: izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

Online obrazac prijave dostupan je ovdje

 

I. Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,
  • Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
  • Pristupnici koji su završili dodiplomski ili diplomski studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske
  • Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.
  • Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

 

II. Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.

 

Studiji traju dva semestra. Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/-ica.

Minimalni broj mjesta za svaki od navedenih studija: 15.

Maksimalni broj mjesta za svaki od navedenih studija: 50.

Školarina po semestru: 10.000,00 kuna 

 

Prijavnu dokumentaciju s dokazima o zadovoljavanju uvjeta (OBRAZAC prijave, preslika diplome, prijepis ocjena s dodiplomskog/diplomskog studija, životopis) potrebno je predati u Referadu za poslijediplomske studije Fakulteta (I. kat) ili poslati poštom na adresu Fakulteta. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na određeni studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi taj studij o čemu će pristupnici biti obaviješteni e-poštom. Obavijesti o poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta političkih znanosti www.fpzg.unizg.hr ili putem e-maila zamjenika voditelja:

za PDSS Vanjska politika i diplomacija: borna.zguric@fpzg.hr

za PDSS Odnosi s javnošću: hrvoje.jakopovic@fpzg.hr

 

Natječaj je otvoren od 1. veljače do 10. ožujka 2017.

Popis obavijesti