Jezik | Language: HRV ENG
Obavijesti
Objavljeno: jučer u 11:02
Uređeno: jučer u 11:02
Ana Kuharić

Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za korištenje sredstava iz Fonda za usavršavanje doktorskih studenata

Natječaj obuhvaća sufinanciranje sudjelovanja doktoranada Fakulteta  na znanstvenim konferencijama, uz uvjet prihvaćenog referata i suglasnost mentora; znanstvenim tečajevima, radionicama i drugim oblicima usavršavanja s međunarodnim referencama u svrhu podizanja osposobljenosti doktoranada za znanstveni rad, uz uvjet predočenja programa usavršavanja i suglasnost mentora; te provođenja manjih terenskih istraživanja za potrebe doktorskog rada, uz uvjet predočenja plana terenskog istraživanja i suglasnost mentora.

Doktorski studiji

Politička znanost sve više dobiva na važnosti, u koncepcijski i strukturno složenom i neizvjesnom procesu demokratske tranzicije i razvoja hrvatskog društva i države. A u sklopu procesa pridruživanja Europskoj uniji i svestrane harmonizacije s njezinim standardima i normama. Politička znanost, kao višegranska znanost, izučava tako važna pitanja kao što su Bolonjski proces, javna politika EU, nacionalna sigurnost zemalja članica EU i europski sigurnosni poredak; sudjeluje svojim znanjima u reformi javne uprave; izučava preobrazbu političkog sustava Republike Hrvatske u uvjetima pridruživanja EU. Ta i druga znanja, koja se izučavaju i produbljuju na doktorskoj razini, od strateške su važnosti za društvo i državu.


Obavijesti o obranama doktorskih radova