Jezik | Language: HRV ENG
Online baze i elektronički časopisi

ONLINE BAZE I ELEKTRONIČKI ČASOPISI

 

Online baze i baze elektroničkih časopisa najvažniji su elektronički izvori znanstvenih informacija. Općenito, razne baze podataka najrašireniji su i najpoznatiji izvori koji uvelike omogućavaju brži, učinkovitiji, a istovremeno i relevantan pristup pretraživanju različitih informacija iz svih znanstvenih područja. Prema informacijama koje sadržavaju te su baze:

 1. bibliografske baze (daju autora, naslov, izdavača i godinu)
 2. baze podataka s cjelovitim tekstom članka (uključujući zbirke elektroničkih časopisa najvećih svjetskih izdavača i agregatora)
 3. citatne baze (zbirke indeksiranih časopisa, daju pregled citiranosti autora)
 4. elektroničke knjige
 5. referentna djela (enciklopedije, leksikoni, rječnici..)
 6. ostalo (razni statistički podaci, repozitoriji…).

 

 

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

 

Svim bazama podataka s nacionalnom licencijom u Republici Hrvatskoj pristupiti se može na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. Portal financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, tj. ugovara nacionalne licencije baza podataka, a nastao je na temelju Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kojim se utvrđuje suradnja pri nabavi, osiguranju dostupnosti i korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu preuzima dosadašnju ulogu MZOS-a, kao i ulogu Centra za online baze podataka, koji je do 2015. godine na razini Republike Hrvatske pružao tehničku pomoć pri osiguravanju pristupa online bazama.

U skladu sa Sporazumom NSK je izradio Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, a pristupiti se može na:

http://baze.nsk.hr

 

Bazama se može pristupiti na portalu (putem IP adrese) i/ili preko proxy servera korištenjem elektroničkog identiteta, što znači da mogućnost pretraživanja online baza podataka imaju svi članovi akademske i istraživačke zajednice, kao i svi studenti hrvatskih sveučilišta. Pristup je reguliran preko IP raspona ustanove. Osim toga korisnicima je omogućen pristup s BILO KOJEG računala preko proxy servera uz korištenje jedinstvenog korisničkog računa, tj. osobnog AAI korisničkog imena i lozike. Za dodjelu AAI@EduHr elektroničkog identiteta treba se obratiti sistem-inženjerima znanstvene ustanove na kojoj je korisnik registiriran.

Baze se mogu pretraživati prema znanstvenim područjima i vrstama.

Neke su od tih baza bibliografske, neke imaju pristup cjelovitom tekstu, neke su citatne, neke su kombinacija navedenih ili pak repozitoriji.

Posebno je važno da je osiguran pristup bazama:

 • Cambridge University Press - Complete Journal Collection
 • Nature.com - Complete
 • Palgrave Journals
 • Taylor and Francis Core Subscription + TandF Library
 • Springer – Link all journals

 

 

BAZE ELEKTRONIČKIH ČASOPISA U KNJIŽNICI FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI

 

Za potrebe znanstveno-istraživačkog rada profesora i studenata Fakultet političkih znanosti vlastitim sredstvima kupuje sljedeće baze podataka i elektroničkih časopisa:

 

 1. Baza elektroničkih časopisa SAGE Humanities and Social Sciencies

Od 2011. godine knjižnica Fakulteta ima pretplatu na elektroničke časopise nakladnika SAGE. Časopisima i cjelovitom tekstu članaka koji se nalaze u toj bazi možete pristupiti  bez korisničkog imena i zaporke S BILO KOJEG RAČUNALA na Fakultetu s internetske adrese: http://journals.sagepub.com 

Za pristup od kuće upitajte u knjižnici Fakulteta.

 

 1. Baza podataka JSTOR

Od 2014. knjižnica ima pristup arhivskoj bazi podataka JSTOR (Ithaka, NY). Kupljeno je 5 kolekcija elektroničkih časopisa različitih znanstvenih područja, a arhiva obuhvaća časopise do 2010. godine. JSTOR je digitalni arhiv akademskih časopisa, knjiga i drugih izvora, a može mu se pristupiti putem poveznice: http://www.jstor.org 

Pristup je omogućen sa svih računala na Fakultetu bez korisničkog imena ili lozinke.

Za pristup od kuće upitajte u knjižnici Fakulteta. 

Više o bazi na: http://about.jstor.org/about
 

 1. Baza elektroničkih časopisa CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Od 2015. knjižnica ima pretplatu na 69 elektroničkih časopisa nakladnika Cambridge University Press putem poveznice:

http://journals.cambridge.org

Pristup je omogućen sa svih računala na Fakultetu bez korisničkog imena ili lozinke, a za pristup od kuće upitajte u knjižnici.

 

 1. Baza elektroničkih časopisa WILEY ONLINE LIBRARY

Od 2015. knjižnica ima pretplatu na 215 elektroničkih časopisa kolekcije Social Behavioral Sciences nakladnika Wiley. Pristup možete ostvariti putem poveznice:

http://onlinelibrary.wiley.com

Pristup je omogućen sa svih računala na Fakultetu bez korisničkog imena ili lozinke, a za pristup od kuće upitajte u knjižnici.

 

 1. Elektronički časopis "CURRENT HISTORY" 

Otvoren je pristup e-verziji časopisa "Current History" na:

http://www.currenthistory.com

Za detalje pristupa sa svih računala na Fakultetu upitajte u knjižnici.

 

​​

Ostale poveznice do brojnih izvora informacija na internetu:
 

HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA 
http://bib.irb.hr

 

GOOGLE SCHOLAR 
http://scholar.google.com

 

HRČAK - PORTAL ZNANSTVENIH ČASOPISA REPUBLIKE HRVATSKE
http://hrcak.srce.hr

 

DAMP (NSK) - Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija
http://damp.nsk.hr

 

Portal Stari hrvatski časopisi

http://dnc.nsk.hr/Journals/Default.aspx

 

 

DOAJ - Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org

 

FindArticles

http://www.search.com/search?q=

 

 

HRVATSKI E-ČASOPISI ZA POLITOLOGE I NOVINARE

 

Anali HPD-a

http://hrcak.srce.hr/analihpd

 

Politička misao
http://hrcak.srce.hr/politicka-misao

http://www.politickamisao.com

 

Političke analize
http://www.fpzg.unizg.hr/izdavastvo/casopisi/politicke_analize

 

Političke perspektive

http://www.fpzg.unizg.hr/izdavastvo/casopisi/politicke_perspektive

 

Medijske studije

http://www.fpzg.unizg.hr/izdavastvo/casopisi/medijske_studije

http://hrcak.srce.hr/medijske-studije

 

Medijska istraživanja
http://hrcak.srce.hr/mediaresearch

 

Medianali
http://hrcak.srce.hr/medianali

 

 

OSTALI SRODNI E-ČASOPISI

 

Društvena istraživanja 

http://hrcak.srce.hr/drustvena-istrazivanja

 

Ekonomski pregled
http://hrcak.srce.hr/ekonomski-pregled

 

Financijska teorija i praksa 
http://hrcak.srce.hr/ftp

http://hrcak.srce.hr/financial-theory-and-practice

 

Ljetopis socijalnog rada 
http://hrcak.srce.hr/ljetopis

 

Narodne novine : službeni list RH
http://www.nn.hr

 

Polemos - Časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira
http://hrcak.srce.hr/polemos

 

Revija za sociologiju 
http://hrcak.srce.hr/revija-za-sociologiju

 

Revija za socijalnu politiku 
http://www.rsp.hr

 

Socijalna ekologija 
http://hrcak.srce.hr/socijalna-ekologija

 

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
http://hrcak.srce.hr/zbornik-pfz

 

E-KNJIGE NA INTERNETU

 

Google Books

http://books.google.com

Knjige Instituta za javne financije
http://www.ijf.hr/hr/publikacije

The Online Books Page, Penn Library, University of Pennsylvania
http://onlinebooks.library.upenn.edu

Projekt Gutenberg
http://www.gutenberg.org

Publikacije Friedrich-Ebert-Stiftung
http://www.fes.hr/index-20.html

 

Službeni dokumenti NATO-a
http://www.nato.int/docu/home.htm

 

Službeni dokumenti Ujedinjenih naroda
http://documents.un.org

 

ENCIKLOPEDIJE, RJEČNICI

 

Hrvatska enciklopedija

http://www.enciklopedija.hr

 

Portal znanja

http://enciklopedija.lzmk.hr

 

Hrvatska, zemlja i ljudi

http://www.croatia.eu

 

Proleksis enciklopedija

http://proleksis.lzmk.hr

 

KNJIŽNICE U HRVATSKOJ

 

NSK – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

http://www.nsk.hr

 

NSK – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Rijeci
http://www.svkri.uniri.hr

 

Sveučilišna knjižnica u Splitu
http://www.svkst.hr

 

Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku
http://www.gskos.hr

 

Sveučilišna knjižnica u Zadru
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/sveucilisnaknjiznica

 

Sveučilišna knjižnica u Puli
http://www.skpu.hr

 

KGZ - Knjižnice grada Zagreba
http://www.kgz.hr

 

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured RH
http://www.digured.hr

 

Institut "Ruđer Bošković"- knjižnica
http://lib.irb.hr/web/index.php

 

 

KNJIŽNICE U SVIJETU

 

Library of Congress

http://www.loc.gov/index.html

 

Nacionalne knjižnice u Europi
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4

 

Katalog Britanske knjižnice
http://blpc.bl.uk

 

Virtualna knjižnica Slovenije
http://cobiss.izum.si

 

OPEN LIBRARY
http://www.openlibrary.org

 

 

VAŽNIJE USTANOVE

 

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

http://www.hina.hr

 

HND – Hrvatsko novinarsko društvo

http://www.hnd.hr

 

Državni zavod za statistiku
http://www.dzs.hr